01pyramid

Egypten 1

02sfinx

Egypten 2

03kamel

Egypten 3

04gulfagel

Gul Fågel

05ko

Kossa

06kyrka

Kyrka

07mossebo

Mossebo

08sol

Sol

09stillebenhand

Stilleben 1

10stillebenmask

Stilleben 2

11iskogen

I skogen

12vinterhygge

Vinterhygge

13djurivila

Häst i vila

14gunnarsboplan

Gunnarsbo

15islandshagen

Åkern

16skrindan

Skrindan

17eivorts

Höst

18vinter

Vinter

19sydutsikt

Stubbåkern