01klippan

Klippan

02gardmedflygandedrake

Gård med flygande drake

03vilsenko

Vilsen ko

04hastochryttare

Häst och ryttare

05hastivila

Häst i vila

06landskapiregn

Landskap i regn

07morkagranar

Mörka granar

08litenkopavillovagar

Liten ko på villovägar

09indiskkossa

Indisk kossa

10landskapiaska

Landskap i åska

11landskapisolnedgang

Landskap i solnedgång

12ahostakermedo

Höståker

13alandskapiblast

Landskap

14astilleben

Stilleben

15askrindan

Skrindan

16aladan

Ladan

17ghastakermedtrad

Höstlandskap

18ghastakermedvag

Höstlandskap i sol

19glandskapmedhalvttrad

Höstlandskap 2

20gvinter

Vinter